Vacunació escolar

Les últimes vacunes del calendari de vacunació sistemàtica s’administren a l’escola, a 6è de primària, i a l’institut, a 2n d’ESO. Les infermeres es traslladen, en dies concertats, del centre d’atenció primària als centres escolars adscrits a la seva àrea bàsica de salut, i administren les vacunes, sempre amb l’autorització prèvia dels pares. És important que els nens portin el llibre de salut aquest dia per anotar-hi les vacunes administrades.

Les vacunes que s’administren a l’escola són:

6è de primària:

  • La vacuna contra la varicel·la (VAR): sempre que no hagin passat la malaltia o ja estiguin vacunats. Aquesta vacuna consta de dues dosis. Si ja n’hi han administrat una, només caldrà administrar-li la segona.
  •  La vacuna contra l’hepatitis A (HA): són dues dosis. S’ha de comprovar que no estigui vacunat anteriorment amb la vacuna antihepatitis A+B. En aquest cas, hauria de portar tres dosis i la vacunació ja estaria completa.
  • La vacuna antimeningocòcica C conjugada (MCC): des de l’any 2014, la recomanació és administrar una dosi de recordatori entre els 10 i els 12 anys, independentment del nombre de dosis que se ‘n hagin administrat anteriorment.
  • La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH): vacuna que cal administrar únicament a les dones i consta de 2 dosis. Per a més informació sobre aquesta vacuna cliqueu aquí.

 2n d’ESO:

  • La vacuna antitètanus i diftèria (Td): una única dosi de record, a partir de la qual s’haurà de repetir cada 25 anys.

Si voleu més informació sobre vacunes, cliqueu aquí.