Sol·licitud de canvi de professional

PediatraPer sol·licitar un canvi de pediatre o infermera pel vostre fill cal que empleneu el formulari que us facilitaran al taulell d’Atenció a l’Usuari del seu centre. També el podeu trobar aquí.

Per això cal que hagin passat almenys 6 mesos des de l’últim canvi. En cas que faci menys temps, cal justificar el motiu.

A l’hora de formular la petició podeu sol·licitar un professional en concret. Si no li poden assignar el que heu demanat, li assignaran un altre amb disponibilitat.

Recordeu que el canvi serà valorat per la Direcció del seu centre i, posteriorment, us notificaran la resolució pertinentment.