Petició de la història clínica

HCSi necessiteu demanar la historia clínica del vostre fill, ho podeu fer:

Petició de la història clínica pròpia

Us haureu d’adreçar al taulell d’Atenció a l’Usuari del seu centre amb la:

  • Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada (pare, mare o tutor).
  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Sol·licitud corresponent signada per la persona autotitzada (la podeu descarregar aquí o bé us la poden lliurar al taulell d’Atenció a l’Usuari en el mateix moment que presenteu la documentació).

Un cop estigui preparada, us avisaran per tal de què la passeu a recollir i signeu el justificant de la recepció.

Petició de la història clínica entre centres sanitaris

Si per qualsevol motiu el vostre fill ha canviat de centre assistencial o necessiteu que la seva història clínica la tinguin els professionals que actualment l’estan atenent, us haureu adreçar al taulell d’Atenció a l’Usuari del centre al que està adscrit, juntament amb la:

  • Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada (pare, mare o tutor).
  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Sol·licitud corresponent signada per la persona autotitzada (la podeu descarregar aquí o bé us la poden lliurar al taulell d’Atenció a l’Usuari en el mateix moment que presenteu la documentació).

També haureu d’especificar el centre on s’ha de demanar la documentació.

Un cop rebuda, li serà lliurada al professional que el vostre fill té assignat.

Més informació: http://www.gencat.cat/ics/professionals/historia.htm